Delta property Logo

Syndikátny predaj

Jednou z našich konkurenčných výhod je, že spolupracujeme so všetkými akreditovanými realitnými kanceláriami na území Slovenskej republiky. 

Prepracovanými pravidlami spolupráce a efektívnym dohľadom dokážu naši partneri poskytnúť svoje služby aj náročnejším klientom – developerom, bankám, orgánom štátnej správy či územnej samosprávy.

Pre veľké projekty sa v rámci našich spolupracujúcich kancelárií vytvára mimoriadne účinná, tzv. syndikátna (sieťová) forma predaja. Je to forma predaja, ktorá spočíva v spojení väčšieho množstva realitných kancelárií.

Tým, že spolupracujeme so všetkými realitnými profesionálmi, dokáže využiť potenciál obrovskej predajnej sily aj pre Váš projekt.

 

Ako funguje syndikátna forma predaja?

Po objasnení predstavy a vzájomných podmienkach spolupráce sa vytvorí syndikát (skupina) realitných kancelárií. Tí budú podľa určených pravidiel participovať na projekte (napr. predaji bytov). 

Generálny manažér syndikátu usmerňuje podriadených členov syndikátu. Syndikát môže tvoriť naraz aj 100 realitných kancelárií z celého Slovenska, ak je potrebné na projekt nasadiť “extrémnu” silu.

Marketing realizujú jednotliví členovia syndikátu podľa presne určených pravidiel, ktoré sa stanovia so zadávateľom (nesmú napr. inzerovať iné ceny, iný text, iné fotky).

S predajom sa už “netrápi” jedna či dve kancelárie, ale predáva ho naraz niekoľko desiatok či stovka realitných kancelárií z celého Slovenska. Odmena sa platí len generálnemu manažérovi syndikátu. Ten distribuuje časť odmeny podriadeným členom syndikátu.