Delta property Logo

Dôvera

Obchodovanie s nehnuteľnosťami je v prvom rade o dôvere.

Sieť realitných kancelárii Delta Property spĺňa tie najvyššie štandardy. Naše kancelárie sa riadi internými smernicami, realitným kódexom a etickým kódexom. Naše Všeobecné obchodné podmienky sú v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu Rady č. 2011/83/UÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 

Zabezpečujeme právnu ochranu vďaka spolupráci s renomovanými advoktátskymi kanceláriami. O celú zmluvnú dokumentáciu a jej prípadnú revíziu je odborne postarané.

 

Sme riadne akreditovaná realitná kancelária. Povolenie na výkon našej práce sme dostali 21.3.2014 Živnostenským úradom Slovenskej republiky. Každý klient dostáva prvotriedny servis. Pri výkone našej činnosti konáme čestne, v súlade s dobrými mravmi a poctivým obchodným stykom, vystupujeme vždy vo vlastnom mene. Služby poskytujeme vždy odborne, svedomito a zodpovedne.

 

Delta Property sa správa vždy tak, aby si zabezpečila dôveru klienta a tých, s ktorými prichádza do styku.

 

 

 

UložiťUložiť