Delta property Logo

Delta Property - prvotriedna realitná kancelária

Delta Property bola 3 roky po sebe odmenená titulom Realitná kancelária roka. Naša kancelárie má ako prioritu poskytovať kvalitný servis pre svojich klientov, pre predávajúcich, kupujúcich a pre prenajímateľov.

 

Riadime realitným kódexom - Čestnosť / Odbornosť / Spolupráca

Delta Property a každý člen kancelárie pri výkone činností koná čestne, v súlade s dobrými mravmi a poctivým obchodným stykom, vystupuje vždy vo vlastnom mene a v mene obchodnej spoločnosti, ktorú zastupuje. Služby poskytuje vždy odborne, svedomito a zodpovedne. Delta Property sa správa vždy tak, aby si zabezpečila dôveru klienta a tých, s ktorými prichádza do styku.

Delta Property má prepracovaný systém spolupráce s inými realitnými kanceláriami, ktorý zahŕňa jasné pravidlá spolupráce, unikátny interný informačný systém, dohľad nad korektnosťou, čas predaja vašej nehnuteľnosti sa výrazne skráti. Makléri si navzájom poskytnú informácie a Vás ušetria od zbytočných obhliadok. Makléri realitnej kancelárie Delta Property musia zložiť odbornú skúšku. Sú pravidelne školení a vedia, ako vás uchrániť pred neserióznymi kupujúcimi, či špekulantmi na realitnom trhu (zdieľame tzv. Black list – zoznam rizikových osôb, pred ktorými je treba chrániť klientov).

 

Makléri realitnej kancelárie Delta Property využívajú prepracované interné systémy a postupy:

• ako správne určiť predajnú cenu nehnuteľnosti
• ako nepodliehať tlakom pri vyjednávaní 
• ako získať pre vás z predaja či prenájmu čo najvyššiu sumu

• ako licitovať a navýšiť cenu pre predávajúcich
• ako zabezpečiť prvotriedny právny servis pri predaji a kúpe
• ako zabezpečiť bezpečný prevod vlastníctva nehnuteľnosti

 

 

Realitná kancelária Delta Property a jej dizajn

Delta Property partner vo svete nehnuteľností

 

Najlepšia realitná kancelária Delta Property

Najlepší realitný maklér