Delta property Logo

GDPR a realitné kancelárie

General Data Protection (GDPR)

je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, ktoré bolo zverejnené v roku 2016 a vzťahuje sa na ochranu fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov.

Toto nariadenie vstúpi do platnosti 25.mája 2018 a platí pre všetky firmy a organizácie vrátane realitných kancelárii.

Sprostredkovatelia realitnej činnosti musia vedieť preukázať platný súhlas s použitím osobných údajov.  Každá osoba bude mať Právo na prístup k údajom, čo znamená, že Vám musí byť poskytnutá informácia, či sa o Vás v danej spoločnosti nejaké údaje spracúvajú. Právo na zabudnutie Vám umožní požadovať vymazanie údajov, pokiaľ už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali, alebo bol súhlas so spracovaním odvolaný a neexistuje iný základ na spracúvanie. Nové nariadenie ukladá aj Oznamovaciu povinnosť, čo v praxi znamená, že spracovateľ je povinný každé ohrozenie zabezpečenia osobných údajov ohlásiť najneskôr do 72 hodín, odkedy sa o tom dozvedel.

Naša spoločnosť  Delta Property vníma tento krok Európskej únie ako veľmi pozitívny. Je pravda, že sa nám rapídne zvýši objem administratívy, ale ochrana našich klientov je na prvom mieste. V spolupráci s našou advokátskou kanceláriou a Realitnou úniou Slovenskej republiky sa dôsledne pripravujeme na zmenu, ktorá nastane. Pokiaľ by ste sa chceli o tejto téme dozvedieť viac, radi Vás privítame na niektorej z našich pobočiek.