Delta property Logo

Svet nehnuteľností

,,Najväčším bohatstvom je vzdelanie,,

A práve preto Vám prinášame vedomosti a najnovšie informácie zo sveta nehnuteľností

Späť na blog

Certifikovaní realitní makléri

Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností(realitná činnosť) je odbornou profesiou. Povolanie realitný maklér nie je len práca. Je to spojenie životného štýlu, presvedčenia a neustáleho osobnostného rastu. Veľmi podstatnou súčasťou tejto profesie je neustále vzdelávanie

Realitní makléri spoločnosti Delta Property sú certifikovaní profesionáli. Prechádzajú školením v Slovenskej realitnej akadémii. Na začiatku svojej kariéry absolvujú kurz: Podnikanie s realitami. Tento kurz je na Slovensku jediný, ktorý má akreditáciu Ministerstva školstva SR. Je to dané aj tým, že proces získania a udržania štátnej akreditácie je náročný. Akreditáciu štát vydá len tej vzdelávacej organizácii, ktorá má históriu, zázemie a kvalitný lektorský zbor.

Absolventi tohto kurzu získavajú osvedčenie o získanom vzdelávaní s celoštátnou platnosťou podľa zákona č. 568/2009 Z.z o ďalšom vzdelávaní. Iné organizácie, ktoré akreditáciu štátu nemajú, nie sú oprávnené tieto osvedčenie vydávať (vydávajú len tzv. “certifikáty”).

Každý realitný maklér - absolvent získa vzdelanie z týchto 6 oblastí:

 

 

  1. Realitná časť

  2. Realitné právo 

  3. Kataster nehnuteľností

  4. Financovanie kúpy nehnuteľnosti

  5. Dane a nehnuteľnosti

  6. Realitná kriminalita (realitné podvody)

 

Tento kurz uznáva najväčšie združenie Realitných kancelárii a maklérov na Slovensku – Realitná únia Slovenskej republiky. Absolventov považuje za odborne preškolené osoby.

Po úspešnej certifikáci prechádza nový maklér na náš vlastný, integrovaný vzdelávací systém, ktorý vychováva profesionálov po celom Slovensku - DELTA UNIVERSITY.

V realitnej kancelárii Delta Property sa o každý realitný obchod stará licencovaný maklér, ktorý zabezpečí komplexné služby od úvodnej analýzy až po odovzdanie kľúčov od nehnuteľnosti.